top of page
ruusu.jpg

Rennompi HypnoSynnytys - MaaMama

Rentoutuminen on käytännön taito, jonka kuka tahansa voi oppia.

Synnytyksessä rentoutuminen on oleellinen avain, joka saa aikaan luonnollisten synnytyshormonien virtaamisen ja mahdollistaa helpomman, turvallisemman ja ihanan synnytyskokemuksen.

Hypnosynnytys on maailmanlaajuisesti tunnettu synnytysvalmennus, jossa keskeistä on rentoutusharjoittelu ja sen positiiviset vaikutukset sujuvaan ja turvalliseen synnytykseen.

Luonnolliset synnytyshormoonit edesauttavat "synnytyskuplan" eli synnytykselle ominaisen tilan syntymistä. Synnytyskuplassa synnytystuntemukset on helpompi ottaa vastaan ja oman kehon ohjauksen seuraaminen on luontevaa.

- Rentoutuminen on AVAIN hyvään synnytyskokemukseen -

RENNOMPI HYPNOSYNNYTYS -kurssi on tarkoitettu mamalle + kumppanille / kanssakulkijalle synnytysmatkalla. Rentoutuminen on yhteistyötä ja kurssilla opitte toimivia harjoituksia syvän rentoutumisen aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi synnytyksen eri vaiheissa ja tilanteissa.

Rennompi Hypnosynnytys perustuu tieteellisestikin tutkitulle tiedolle siitä, miten mieli ja keho toimivat yhteydessä toisiinsa. Ajatukset, mielikuvat ja tunteet aiheuttavat aina kehossa neurologisen viestin, johon keho vastaa tarkoituksenmukaisesti erittämällä joko stressihormoneita vaaran uhatessa, tai mielihyvähormoneita turvalliseksi koetussa tilanteessa.

Keho reagoi mielen sisältöön välittämättä siitä onko "vaara" todellinen vai kuvitteellinen. Tämä on helppo huomata esim. kauhuelokuvan aiheuttamista reaktioista ja tuntemuksista kehossa. Vaikka tiedät hyvin, että ne asiat eivät todellisuudessa tapahtu sinulle, silti sydän lyö kiihtyneesti, kädet hikoavat ja hartiat jännittyvät.

Sama pätee synnytykseen. Jos mielessä on huolia, pelkoa, jännitystä tai mitä tahansa muita häiriötekijöitä, mieli pysyy aktiivisena ja keho vastaa jännittymällä, erittämällä stressihormoneita ja vastustamalla synnytysprosessia. Tästä aiheutuu nykypäivänä paljon ns. "turhia" ongelmia synnytyksissä, joita hoidetaan lääkkein, mm. vauhdittamalla synnytystä synteettisellä oksitosiinilla, puuduttamalla hallitsematonta kipua, joka johtuu kehon vastustuksesta ja siitä että synnyttäjä ei stressitilassa pääse synnytyskuplaan. Todellisuudessa monet ongelmat voitaisiin välttää, luomalla synnytykselle optimaaliset olosuhteet rentoutumisen avulla.


- Rentoutumalla avautuu aivan toinen tie -

Synnytyksessä on kyse avautumisesta ja heittäytymisestä intuitiivisen, kehollisen, jopa eläimellisenkin sisäisen tiedon varaan. Synnytyksessä on oleellista päästää irti aktiivisen arkiajattelun tasosta ja mennä syvemmälle rentoon tilaan, jossa omien tuntemusten mukaan toimiminen on luontevaa.


Tämä on mahdollista, kun reitti rentoutumiseen on tullut tutuksi ja tarvittavat käytännönasiat synnytyksen hoidon suhteen on selvitetty ja kirjoitettu ylös, jotta niitä ei enää synnytystilanteessa tarvitse miettiä. On oleellisen tärkeää, että synnyttäessään nainen tuntee olonsa turvalliseksi, saa juuri sen tuen mitä hän tarvitsee ja luottaa omaan kykyynsä synnyttää.

Luonnon omat synnytyshormonit oksitosiini, endorfiini ja melatoniin erittyvät silloin kun stressitekijät ovat poissa ja mama tuntee olonsa rentoutuneeksi ja voi rauhassa mennä syvemmälle omaan "synnytyskuplaan".


On helppo ymmärtää miksi rentoutuminen saa synnytyksen sujumaan helpommin, nopeammin, miellyttävämmin ja turvallisemmin. Ja kun kehon omat mielihyvähormoonit astuvat peliin, tuntee mama olonsa entistä paremmaksi ja synnyttämisestä voi tulla koko elämää positiivisesti mullistava ihana ja voimauttava kokemus.

MaaMaman Rennompi Hypnosynnytys -kurssilla opit:

🌟 Rentouttavat hengitystekniikat synnytyksen eri vaiheisiin


🌟 Syvärentoutusmenetelmiä (hypnosynnytys)


🌟 Pika-rentoutus tekniikat


🌟 Käytännön tietoa kehon harmonisesta ja sujuvasta toiminnasta synnytyksessä 


🌟 Miten kehon neurologiset viestit ja hormonitoiminta vaikuttaa synnytykseen ja miten hyödyntää tätä tietoa hyvän ja turvallisen synnytyksen saavuttamiseksi 


🌟 Kuuntelemaan ja seuraamaan oman kehon viestejä herkemmin


🌟 Kommunikoimaan omat tarpeet ja rajat selkeästi ja varmasti


🌟Omat oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa synnytyksen hoitoon


🌟Helpot ja tehokkaat liikeet kehon valmisteluun sujuvaan synnytykseen


🌟Miten päästä irti kontrollista ja antaa synnytyksen tapahtua luonnostaan omalla painollaan


🌟Ottamaan vastuun omasta synnytyksestä

Miten tähän päästään? Miten syvää rentoutumista voi oppia?


Kyse on taidosta. Syvärentoutusta voi harjoitella, siinä missä vaikkapa vieraita kieliä tai pyörällä ajoa. Oppimisprosessi on yksinkertainen ja samanlainen kuin muussakin oppimisessa. Harjoittelemalla rentoutuminen tulee kokoajan helpommaksi ja helpommaksi, sujuen ennen pitkää automaattisesti, kuten vaikkapa hyvin opitun ja usein käytössä olevan vieraan kielen kielitaito!


Jokainen ihminen voi halutessaan oppia syvää rentoutumista.

Aivan kuten vaikkapa pyörällä ajoa ei voi oppia vain lukemalla pyörällä ajon teoriaa kirjasta, vaan se vaatii käytännön harjoituksia, sama logikka toimii myös rentoutumisen kohdalla. Synnytystilanteen intensiteetissä teoreettisesta tiedosta ei ole hyötyä, ellei sitä ole omaksuttu käytäntöön.


Vallitseva kulttuuri antaa synnytyksestä yleensä kuvan riskialttiina tapahtumana, luoden näin turhiakin jännityksiä ja pelkoja tapahtuman ympärille, joka on täysin luonnollinen ja sujuu parhaiten omalla painollaan silloin kun sen kulkuun ei tarpeettomasti puututa.


Monet kätilötkin hämmästelevät hyopnosynnytysten helppoutta ja rauhallisuutta.

On naisia, jotka ovat todella nauttineet synnyttämisestä. He ovat kertoneet tuntemustensa olleen  intensiivisiä kyllä, mutta samalla ovat kuvailleet synnytyksen olleen elämänsä paras tapahtuma, jopa orgastinen!


Miksi? Koska rentoutuneena keho toimii luonnollisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja lapsen syntymän on luonnostaan tarkoituskin olla naiselle siirtymä omaan syvimpään voimaan!

HypnoSynnytys: About
bottom of page